Fri. Nov 22nd, 2019

Kush ta dha atë mandat që të deklarosh të vdekur një të katërtën e Shqiperisë, vëlla Ali?