Memorandum i ri Bashkëpunimi ndërmjet Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Bankës Popullore

Kohanews Admin

Stabiliteti financiar është një prioritet i përbashkët, por edhe një detyrim i rregullatorëve financiarë. Në të kaluarën, është konfirmuar se bashkëpunimi i avancuar midis rregullatorëve dhe formatit i ri i Komitetit të Stabilitetit Financiar, i cili përfshin të gjithë rregullatorët financiarë, kontribuojnë në arritjen me sukses të qëllimit të përbashkët – stabilitetit financiar. E gjithë kjo na detyron për avancim të bashkëpunimin e ndërsjellë, në drejtim të forcimit të mëtejshëm të sistemit financiar si shtyllë kryesore e ekonomisë.

Këto janë një pjesë e porosive nga takimi i guvernatores së Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska dhe kryetares së Komisionit të Letrave me Vlerë (KLV), Nora Aliti, në të cilin u lidh memorandumi i ri bashkëpunimit ndërmjet të dy institucioneve. Memorandumi zgjeron ndjeshëm fushën e deritanishme të bashkëpunimit dhe vë në funksion më shumë segmente të bashkëpunimit midis dy institucioneve, për të cilat është vlerësuar se nevojitet një investim i përbashkët.

Ndër të tjera, memorandumi parashikon që KLV-ja të dorëzojë një grup të dhënash deri te Banka Popullore, të cilat do të përdoren në analizat dhe vlerësimet për stabilitetin financiar, dhe gjithashtu janë paraparë të dhënat që Banka Popullore do t’i ndajë me KLV-në, në drejtim të arritjes së qëllimeve dhe detyrave ligjore. Kjo tejkalon dukshëm të dhënat e shkëmbyera më parë nga të dy institucionet, gjë që i vendos të dhënat edhe më shumë në funksion të ndërtimit të politikave dhe marrjes së vendimeve të përshtatshme, jo vetëm për të ruajtur stabilitetin, por edhe për modernizimin e vazhdueshëm të sektorit financiar.

Gjithashtu, parashikohet shkëmbimi i të dhënave ndërmjet dy institucioneve në procesin e licencimit, si dhe kontrolle të përbashkëta tek subjektet që i nënshtrohen mbikëqyrjes nga Banka Popullore, gjegjësisht KLV-ja. Me dispozitat e memorandumit në këtë segment, aktivitetet e tilla të përbashkëta janë operacionalizuar më saktësisht, rezultatet e të cilëve do të ishin të dukshme si në planin afatmesëm, ashtu edhe në atë afatgjatë, sepse kjo do të kontribuonte më tej në suksesin e mandatit të të dy institucioneve.

Sigurisht, me këtë memorandum gjithashtu ruhet bashkëpunimin për shkëmbimin e të dhënave për qëllime statistikore, duke marrë parasysh rëndësinë e statistikave në proceset e vendimmarrjes, përfshirë edhe nga ana e sektorit real dhe investitorëve.

Në fund të takimit, guvernatorja, Angelovska-Bezhoska dhe kryetarja, Aliti, të shoqëruara nga përfaqësuesit e ekipeve të të dy institucioneve, shprehën vendosmëri për të filluar menjëherë me zbatimin praktik të mundësive të parashikuara nga memorandumi i ri i bashkëpunimit, në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm të ekonomisë shtylla e së cilës është sistemi financiar. Siç u theksua, arritjet e rëndësishme deri më tani në segmentin financiar duhet të jenë një nxitje për përpjekje të tilla të mëtejshme të përbashkëta.

Next Post

Inaugurohet Pavijoni i Kosovës në Bienalen e Venedikut për vitin 2021

Sot u bë inaugurimi solemn i Pavionit të Republikës së Kosovës në Ekspozitën e 17 Ndërkombëtare të Arkitekturës në Bienalen e Venedikut. Në këtë edicion Republika e Kosovës përfaqësohet nga artisti dhe arkitekti i mirënjohur Maksut Vezgishi, me projektin “Conteinporary”, ideuar dhe kuruar bazuar në temën e përgjithshme të Bienales […]

Subscribe US Now