Ministri Nuredini zhvilloi një takim pune me përfaqësuesit e sektorit civil që veprojnë në fushën e mjedisit jetësor

vull

Në Klubin e deputetëve në Shkup, në organizim të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH), u mbajt një takim pune i njerëzve të parë të Ministrisë me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

Në takim, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, zëvendësministri Jani Makraduli dhe sekretarja shtetërore në MMJPH Ana Petrovska, hapën një diskutim mbi të gjitha çështjet aktuale, përparësitë dhe sfidat në fushën e mjedisit jetësor.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e OJQ-ve ngritën shqetësime në lidhje me ruajtjen e natyrës dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura, UNESCO dhe Liqenin e Ohrit, projektet e hidrocentraleve. Theks i madh iu kushtua diskutimit mbi transparencën, rëndësinë e disponueshmërisë së të dhënave, raportimin dhe përmirësimin e legjislacionit. Më tej, u theksuan gjithashtu çështje që lidhen me ndotjen e ajrit, stacionet matëse dhe akreditimin e laboratorit qendror, ndryshimet klimatike, ndotjen industriale, menaxhimin e mbeturinave dhe mbikëqyrjen e inspektimit.

Apelojmë për një bashkëpunim të ngushtë dhe konstruktiv me të gjithë palët e interesuara në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe vazhdojmë të inkurajojmë kritikat konstruktive për punën tonë që sigurisht do të shërbejnë si një udhërrëfyes për përmirësimin e saj.

Përpiqemi për transparencë dhe gjithëpërfshirje në vendimmarrje dhe me kënaqësi mirëpresim shkëmbim të ideve të reja për të përmirësuar mjedisin jetësor në tërësi.

Next Post

Sekretari shtetërorë në MSH Miloshev në Tayian, takon ministrin kinez Wu Jin

Sot, në kuadër të pjesëmarjes në seminarin ‘Tradita e mjekësisë kineze’ që po mbahet në Kinë, sekretari shtetërorë në MSH Vladimir Miloshev, ka realizuar takim bilateral me ministrin e shëndetësisë në provincën Shanxi, Wu Jin, zëvendës drejtorin e Komisionit për shëndetësi Lian Yuesheng, me udhëheqësin e sektorit për bashkëpunim ndërkombëtarë […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: