Kohanews

Ke Çfarë Lexon!


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/gohost/public_html/wp-content/themes/newsphere/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

Muharrem Asani, zëvendësdrejtor i ri i Doganave

1 min read

Qeveria ka emëruar sot Muharrem Asanin zëvendësdrejtori në Doganat e Maqedonisë së Veriut.

Asani ka ushtruar funksionin e udhëheqësit të Njësisë për Tatimet në NP “Rrugët e Maqedonisë” gjatë viteve 2011-2012, ndërsa gjatë viteve 2012-2014 ka qenë këshilltar për çështje financiare në Kabinetin e drejtorit të përgjithshëm të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invelidor të RMV-së.

Njëkohësisht, me përgjegjësi ka ushtruar edhe funksionin e shefit të Kabinetit të drejtorit të përgjithshëm të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të RMV-së.

Pjesëmarrës i shumë forumeve dhe konferencave ndërkombëtare Muharrem Asani edhe në fushën ndërkombëtare si anëtar i ISSA (Shoqata Ndërkombëtare për Shërbime Sociale).

Asani, jurist i diplomuar, ka të mbaruar studimet master në po të njejtën lëmi.