Sat. Dec 7th, 2019

Në UT u organizua Kongresi Ndërkombëtar i Shkencave Humane, Sociale dhe i Arteve