Sat. Dec 7th, 2019

Në UT u prezantua strategjia nacionale për zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm