Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Nënshkruhet marrëveshja për financim të dy rrugëve në territorin e Komunës së Vrapçishtit

1 min read
Loading...

Kryetari i Komunës z.Isen Shabani dhe zëvendës drejtori i Agjencionit për përkrahje të bujqësisë dhe zhvillimit rural z.Abdilselam Selami nëshkruan sot marrëveshjen për financimin e dy rrugëve, gjegjësisht rrugës që lidh fshatin Gradec me autostradën dhe rrugës që lidh fshatin Senakos me fshatin Negotinë.
Gjatë javëve në vazhdim do të fillohet me punimet.