Sat. Dec 7th, 2019

OEMVP mirëpret në takim delegacion nga Invest North Macedonia, në krye me drejtorin z. Arben Vila.