Sat. Oct 19th, 2019

Përfundoi në kohë rekord rekonstruimi i njërës pjesë të bulevardit “Krste Misirkov” në Bit Pazar