Punimet për sanimin e rrezikut drejtë rrugës së Banjës do të vazhdojnë deri në menjanim të plotë

Blerand Rexhepi
Informojmë qytetarët se shembja e dheut në rrugën e Banjës së Tetovës është si pasojë e aktiviteteve të planifikuara punuese që kanë të bëjnë me rekonstruimin e pjertësive në disa pika kritike ku kemi rëshqitje të dheut.
Për këtë qëllim komuna e Tetovës tanimë 2 javë ka angazhuar maqineri dhe ekipe punuese të cilat për më shumë se dy javë janë duke punuar për menjanimin e pjertësive në pjesën sipër rrugës së Banjës, me qëllim zgjidhjen afatgjate të këtij problemi.
Aktivitetet punuese do të zgjatin edhe ditët në vazhdim deri në menjanimin e plotë të rrezikut potencial për qytetarët që qarkullojnë në këtë zonë rekreative të qytetit!
https://www.facebook.com/komunaofficial/posts/3831971216899882
Next Post

Më 17.04.2021 ( e shtunë), Myftinia e BFI - së Tetovë me programin e saj Ramazani 2021, vazhdon me vizitat e rregullta nëpër xhami.

Më 17.04.2021 ( e shtunë), Myftinia e BFI – së Tetovë me programin e saj Ramazani 2021, vazhdon me vizitat e rregullta nëpër xhami. Xhamitë e vizituara janë: 1. Xhamia e Pashës (Mr. Xhemil ef. Memeti – Referent fetaro-arsimor). 2. Xhamia Arabati (Idris ef. Idrizi – Referent fetaro-arsimor). 3. Xhamia […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: