Sat. Dec 7th, 2019

Qeveria miratoi informatën për refuzimin e kërkesës për dhënien e lejes në “Illovicë”, kompania nuk i ka plotësuar kushtet ligjore për realizimin e eksploatimit