Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Renovohet komplet dhe gazifikohet Shtëpia e shëndetit në Probishtip

1 min read

Gazifikimi i Shtëpisë së shëndetit në Probishtip, zëvendësimi i kulmit dhe renovimi i plotë i hapësirave dhe hyrja në Shërbimin e Urgjencës Mjekësore.

Me realizimin e këtij projekti përmes një donacioni nga qeveria amerikane, tani Shtëpia e shëndetit në Probishtip është objekti i parë i gazifikuar në rajon.

Faleminderit për përpjekjet dhe angazhimin e gjeneralmajorit Gregory Knight dhe zyrtarit nga ambasada amerikane Eric Meyer, falë të cilave këto projekte shumë të rëndësishme për njerëzit tanë, janë realizuar në kohë.

Sinqerisht besoj se bashkëpunimi ynë i përbashkët dhe mbresëlënës do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë më i madh dhe më i rëndësishëm strategjik, i cili që nga fillimi i Pandemisë së Covid 19 ka dhënë bujarisht donacionet e tij në formën e pajisjeve mbrojtëse, pajisjeve mjekësore dhe së bashku kemi zbatuar shumë projekte të mëdha. 

Mezi pres secilin nga bashkëpunimet tona në të ardhmen.