Rexhepi: Do të rikunstrohen 35 rrugë lokale në gjithësej 21 komuna

vull

Zëvendës ministri i Transportit dhe Lidhjeve Bekim Rexhepi sot ka bërë të ditur se në kuadër të projektit për rrugët lokale parashihet ndërtimi dhe rikonstruimi i gjithësej 35 rrugë lokcale në gjithësej 21 komuna dhe qyteti i Shkupi. Vlera totale e këtij projekti është 70 milion euro.

“Sot bashkë me ministrin për transport dhe lidhje Blagoj Bocvarski prezantuam  projektin për rrugët lokale tē finansuar nga Banka Boterore, me vlerë prej 70 milion euro. Filloi faza e tenderimit për projektet rrugore për komunën  e Kërçovës dhe atë, rikonstruimi i rrugëve në qytet dhe rikonstruimi i rrugës nga fshati Greshnicë deri tek fshati Dlapkin Doll. Vlera totale e këtyre projekteve është 1.013.607 euro.  Gjithashtu, projektet për rikonstruimin e rrugëve lokale në komunën e Tetovës, projekt me vlerë prej 359,571 euro, dhe për komunën e Vrapcishtes  (ndērtimi i rrugës lokale në f. Zubovc) me vlerë prej 206,400,38 euro pritet që së shpejti të fillohet me realizimin e puneve në terren”, ka shkruar zëvendësministri i Transportit Bekim Rexhepi.

Next Post

Alba Haruni: Numri nuk vendos dot për vlerën e tij, ndërsa ne njerëzit e vetëzgjedhim vlerën tonë. Jam me VLERËN APSOLUTE që mbart PDIU

Nga Alba Haruni Që femijë mbaj mend sesi të përcaktonim në matematikë vlerën e një numri. Madje, ka qenë mësuesja e ciklit të ulët që mundohej ta kuptonim sa më thjeshtësisht. Vlera e një numri përcaktohet nga vendosja e tij në raport me kulmin e boshtit kordinativ, pra në raport […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: