Sot do të lëshohet në përdorim Regjistri qendror i popullsisë

vull

Sot do të lëshohet në përdorim Regjistri qendror i popullsisë nga ana e ministrit të Shoqërisë së Informatikës dhe Administratës, Damjan Mancevski.

Ky regjistër ka të bëjë me paraqitjen e bazës mujore ku do të ruhen të dhënat në lidhje me popullsinë e RMV-së. Të gjitha të dhënat do të merren nga shumë institucione edhe të MPB-ja, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Amë si dhe Regjistri Qendror.

Me anë të këtij Regjistri qendror të popullsisë do të përcaktohet mënyra e unifikuar dhe e vetme e vendosjes së bazave të të dhënave në bazë të standardeve dhe procedurave të përcaktuara.

Next Post

Gjykimi për rastin “Titanik” është anuluar për 22 tetor

Për shkak të kërkesës së prokurores Lile Stefanova për anulimin e gjykimin për rastin “Titanik” në Prokurorin Publike është përcaktuar me 22 tetor. Gjykatësi Osman Shabani informoi se prokurorja është jo e pranishme për shkak të detyrimeve zyrtare në një takim të caktuar paraprakisht në një mision vlerësimi të BE-së. […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: