Fri. Nov 22nd, 2019

Sot do të lëshohet në përdorim Regjistri qendror i popullsisë