Mon. Nov 18th, 2019

Studentët e fakultetit të arkitekturës dhe ndërtimtarisë prezantuan punimet e tyre në ekspozitën vjetore