Fri. Nov 22nd, 2019

Studentët UT-së morën pjesë në simpoziumin shkencor të Shoqatës Stomatologjike Shqiptare