Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Universiteti i Tetovës – Regjistrimet për vitin akademik 2019/20

1 min read
Loading...

UT
Rruga e Ilindenit pa nr.
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 44 356 500
+389 44 334 222
international@unite.edu.mk
FAKULTETET
Fakulteti i Administrimit të Biznesit
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filologjik
Fakulteti Filozofik
Fakulteti Juridik
Fakulteti i Kulturës Fizike
Fakulteti Pedagogjik
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Shkencave të Zbatuara
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit
BURIME
Kalendari Akademik
Klubet sportive
Biblioteka e Universitetit
Lyra Wallet
Qendra për Shërbime Studentore dhe Karrierë
Këndi Austriak