Agjencia për Investime të Huaja inicon përfshirjen e komunave dhe bizneseve lokale në procesin e tërheqjes së investimeve të reja duke përdorur potencialin e tyre të investimeve

vull

Agjencia për Investime të Huaja dhe promovimin  e Eksportit të RMV-së mbajti një takim pune me përfaqësues të komunave dhe kompanive nga rajoni planifikues i Pellagonisë, ku prezantoi iniciativën për angazhimin e tyre aktiv në mënyrë që të sigurojë mundësi të reja për investitorët e interesuar dhe të përshpejtojë procedurat për zbatimin e investime të reja.
Drejtori Pavleski kërkoi nga përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale që të rishikojnë planet e tyre dhe të identifikojnë vendet që mund t’u ofrohen investitorëve të interesuar për investime në Greenfield.
Për më tepër, ai u bëri thirrje biznesmenëve që kanë lehtësira të papërdorura t’i ofrojnë ato në Agjenci, e cila do t’ua ofrojë atyre investitorëve të interesuar të cilët kërkojnë vendndodhje dhe mundësi për investime në fushën e kafshëve.
Agjencia ofroi të veprojë si një lehtësuese e proceseve dhe bashkëveprimeve të komunave me institucionet e tjera shtetërore për të përshpejtuar marrjen e të gjitha miratimeve të nevojshme për investitorët.
Biznesmenëve gjithashtu iu prezantuan mundësitë e ofruara nga portalet e zhvilluara nga agjencia, të cilat nuk ofrojnë tre përfitime kryesore. Një portal që ju mundëson investitorëve të huaj të gjejnë, të kontaktojnë dhe të sigurojnë furnitorë vendas, një portal për prezantimin e ofertës së eksportit të kompanive maqedonase dhe një portal për investime Brownfield, ku investitorët e interesuar mund të gjejnë dhe të aplikojnë për një vend specifik.
Prezantimi gjithashtu prezantoi masat për promovimin e politikës industriale dhe për inkurajimin e investimeve që ofrohen përmes Ligjit për Mbështetjen Financiare të Investimeve.

Agjencia i konsideron këto ngjarje si thelbësore në krijimin e rrjeteve të kompanive nga rajonet, duke identifikuar fushat për bashkëpunim dhe mënyrat në të cilat Agjencia mund t’i ndihmojë ata të bëhen edhe më konkurrues.

Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi kontaktoni marketing@investnorthmacedonia.gov.mk ose 070 409 969

Next Post

Sekretariati për Çështje Evropiane informon lidhur me shfrytëzimin e mjeteve evropiane

Lidhur me deklaratat për (mos) shfrytëzimin e mjeteve, por në interest të informimit të saktë dhe objektiv të publikut, Sekretariati për Çështje Evropiane informon: 1.   Finansimi i projekteve në sektorin e transportit IPA 2 (2014 – 2020) përmes programit shumë vjeçar në vlerë prej 110 milion euro për këtë sektor që […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: