Next Post

Studentët e UT-së, praktikën profesionale e kryejnë në Republikën e Shqipërisë

Studentët e programit studimor të Psikologjisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës, semestrin e kaluar në kuadër të lëndës Psikologjia e marketingut, praktikën profesionale e kanë realizuar në sektorin e marketingut të televizionit kombëtar “Top Channel’’ në Republikën e Shqipërisë. Profesori i lëndës, Doc. Dr. Ibrahim Neziri, dhe asistenti […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: