Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Aktivitet parandalues i SPB Manastir dhe Stacionit Policor Demir Hisar

1 min read

Më datën 26.07.2022, në kuadër të projektit “Verë e sigurt”, përfaqësues nga Stacioni Policor Demir Hisar dhe përfaqësues të N.P. “Pyjet Nacionale” në rajonin e Demir Hisarit edhe sot vazhduan me aktivitete në drejtim të dhënies së rekomandimeve dhe këshillave për mbrojtje dhe ruajtjen e pyjeve dhe të sipërfaqeve tjera nga zjarret, mbrojtjen e tokës bujqësore, livadheve, kullotave nga zjarret, si dhe rekomandimet për parandalim nga zjarret në ambiente të hapura. Poashtu, shoferëve të automjeteve dhe banorëve iu ndanë edhe fletushka me përmbajtje edukative.
Me këto aktivitete për mbrojtje nga zjarret, Seksioni i Parandalimit, duke i përfshirë në mënyrë të koordinuar të gjitha institucionet, do të vazhdojë edhe gjatë tërë periudhës së verës.