Bytyqi prezanton masat e propozuara për ndihmë në kohë të krizës së virusit Korona

❗️1. Pagë minimale për muajin prill dhe maj, e siguruar nga shteti, për çdo punonjës të firmave private të prekura nga kriza

Për të gjitha kompanitë private të goditura nga kriza, qeveria do të ndihmojë në pagesën e një page minimale neto (14,500 denarë) për muajt prill dhe maj. Firmat vetë do të paguajnë kontributet për pagë si dhe tatimin personal. Gjithashtu qëndron në të drejtën e firmave që punëtorëve të saj të ju jep pagë më të lartë nga minimalja.

❗️2. Paga mujore (mbulesë pagese) dhe për ata që mbetën pa punë për shkak të krizës, në shumën prej 50% të pagës mesatare të të punësuarve.

Për qytetarët që kanë qenë të papunë për shkak të krizës, shteti do të paguajë pagë mujore në lartësi prej 50% të pagës mesatare neto mujore për 24 muajt e fundit, përkatësisht sipas nenit 68 të ligjit për punësimin dhe sigurim në rastet e papunësisë. Kur shpjegohet qartë zgjidhje për punëtorët që kanë mbetur pa punë.

❗️3. Të gjithë zyrtarët dhe udhëheqësit shkojnë me pagë minimale
Të gjithë zyrtarët dhe udhëheqësit e zgjedhur dhe të emëruar në nivelin qendrorr dhe lokal, deputetët, kryeministri, zv.kryeministrat, ministrat, kryetarët e komunave, drejtorët, gjyqtarët dhe prokurorët, do të fitojnë një pagë minimale prej 14.500 denarë për muajt prill dhe maj.

❗️4. Të gjithë punonjësit e sektorit publik shkojnë me pagë minimale

Të punësuarit në atë që konsiderohet sektor publik, administrata publike në nivel qendror dhe lokal do të marrin pagë minimale neto prej 14,500 denarë për muajt prill dhe maj.

Është e rëndësishme të theksohet se kjo masë nuk i referohet mjekëve, të punësuar dhe personelit mjekësor dhe asistentëve, policëve dhe ushtarëve dhe atyre që punojnë me dhe rreth tyre për të ndihmuar në menaxhimin e virusit Korona.

Në raste të tilla, solidariteti shpesh kërkohet. Të durojmë dy muaj, në solidaritet, në pagën minimale, në masën e lejimit e ekonomisë të shembet dhe të kemi pasoja për të gjithë.

❗️❗️5. Kryetarët dhe anëtarët e këshillave komunal, bordet drejtuese dhe mbikqyrëse të institucioneve publike do të punojnë pa kompensim

❗️6. 7.000 denarë në familje për persona të papunë ose persona që ishin pjesë e ekonomisë informale

Për ata që kanë humbur punën e tyre ose kanë qenë pjesë e ekonomisë informale, ofrojmë një rikthim të shpejtë në sistemin e mbrojtjes sociale për muajt prill dhe maj. Ata do të marrin mesatarisht 7,000 denarë për familje.

Gjithashtu, me mbështetjen e përfituesve ekzistues të mbrojtjes sociale, mundësojmë një pagesë shtesë për ndihmën energjetike për muajt prill dhe maj.

❗️7. Ligji për përmbarimin stopohet deri në fund të qershorit

Pezullohet ose stopohett zbatimi i ligjit deri në fund të qershorit. Nga përmbaruesit do të kërkohet të ndalojnë marrjen përsipër të ndonjë veprimi përmbarimi.

❗️8. Shtyerja e kredive

Bankat do të shtyjnë të gjitha kreditë për qytetarët dhe bizneset e goditur nga kriza për tre muaj. Kjo do të thotë që kësti i prillit do të paguhet në korrik.

❗️9. Lirohen nga pagesa e qirasë përdoruesit e banesat sociale

Qiraja e banesave sociale do të lirohen të gjithë banuesit e këtyre apartamenteve dhe gjithashtu nga qiraja do të lirohen qytetarët dhe firmat që paguajnëqira një hapësirë pune nga Drejtoria për hapësira banesore dhe afariste. Kjo vlenë për tre muajt e ardhshëm derisa presim që kriza të zgjasë.

Rekomandoj të gjithë afaristëve privatë që japin hapësirë me qira të bëjnë të njëjtën gjë, për të shtyrë dhe për të qëndruar në solidaritet në këto muaj, besoj se ata mund t’i rezistojnë qirasë që u japin klientët e tyre, gjë që do të tregohet solidaritet të madh.

❗️10. Kredi shtesë pa interes për ndërmarrjet nga këto 6 milion €

Banka për Zhvillimit e Maqedonisë Veriore, përveç 5.7 milion, do të lëshojë edhe 6 milion euro shtesë kredi pa interes për kompanitë në kushte më të përgjithshme dhe interesi do të mbulohet nga qeveria.

❗️11. 50 milion euro kredi të reja përmes bankave tregtare

Për më tepër, Banka e Zhvillimit e Maqedonisë Veriore do të lëshojë 50 milion euro kredi për bankat tregtare në vlerë nga 3,000 deri më 90,000 euro, me një normë të përgjithshme interesi që nuk kalon 1%, për momentin kur është duke u negociuar për 1% deri 1.5%. rreziku prej 1% pranohet dhe shpenzimet e Bankës së Zhvillimit prej 0.5% do të mbulohen nga qeveria, me qëllimin përfundimtar të jenë kreditë më të lira maksimilisht.

❗️12. Me një dekret ligjor ndalohen firmat të falimentojnë gjatë kohës së krizës

Pavarësisht nëse çështja është iniciuar nga një kreditor, debitor ose nga vetë kompania e falimentuar. Kjo është për të parandaluar paracaktimin eventual të falimentimit. E papranueshme në një krizë të këtillë.

❗️13. Ndihma për punëtorët e mediave dhe shtëpitë mediale

Për të gjitha mjetet e informimit, shtëpitë mediale, qeveria do të sigurojë ndihmë, nga një pagë minimale 14,500 denarë për punonjës, për muajt prill dhe maj.

❗️14. Ndihmë për atletët dhe artistët

Për të gjithë punëtorët sportivë të punësuar në shoqatat sportive, qeveria do të sigurojë një pagë minimale prej 14,500 denarë për muajt prill dhe maj.

Të 141 artistët e pavarur do të marrin një pagë minimale për muajin prill dhe maj, si dhe kontribute përmes Ministrisë së Kulturës.

❗️15. Mundësi më e madhe për pensionistët, personat me aftësi të kufizuara dhe gratë shtatzëna

Sipas frekuencës së qytetarëve, nga 7 deri në 9 të mëngjesit, në markete dhe barnatore të kenë mundësi të blejnë vetëm pensionerët, personat me aftësi të kufizuara dhe gratë shtatzëna.

Nëse vërtetohet se një kompani ose një individ ka krijuar përfitime shtesë në kurriz të shëndetit të qytetarëve duke përdorur këtë krizë, Qeveria mund të marrë një Dekret për nacionalizim.

https://www.facebook.com/fatmir.bytyqi.90/posts/10158235436428851
Next Post

BDI: Ne kujdesemi për administratën dhe sektorin privat

Bashkimi Demokratik për Integrim, si parti qeverisëse dhe bartëse e përgjegjësisë, është në krye të detyrës për ti dal në ndihmë qytetarëve, shëndetit publik, por edhe shtetit. BDI vlerëson që të gjitha masat për menaxhim të krizës, përfshirë edhe solidarizimin dhe bartjen kolektive të përgjegjësisë duhet ta bëjmë me konsensus […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: