Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Carovska me porosi te nxënësit e klasave të nënta dhe maturantët: vazhdoni me sukses t’i rrumbullaksoni etapat arsimore, marrja e diturisë është investimi më i paguar

3 min read

Këto ditë, gjysmë-maturantët u ballafaquan me dilema të mëdha, ku ta vazhdonin avancimin arsimor. Kemi dërguar numër të madh të porosive dhe prej tyre dhe familjet e tyre – gjatë përcaktimit të vendimit përfundimtar për t’u regjistruar në shkollën e mesme të udhëhiqen paraprakisht afinitetet dhe besimet personale, duke pasur parasysh çdoherë informatat për vendet e punës të lira dhe profesionet e kërkuara në tregun e punës.

Sinqerisht shpresoj se çdo nxënës/e e ka përmbushur dëshirën e tij/saj, të regjistrohet në shkollën që ishte lëndë e interesit personal dhe me të gjithë forcat, me përkushtim maksimal dhe me përgjegjësi që nga 1 shtatori, të gjithë do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar ndaj asaj që duhet të jetë e tyre detyrimi i vetëm, ndërsa ajo është marrja e njohurisë që në të vërtetë është edhe investimi më fitimprurës në jetën e secilit individ.

Besoj se ky mendim është udhëzues edhe i nxënësve të cilët sapo kanë mbaruar shkollën e mesme dhe me sukses e kanë dhënë provimin e maturës shtetërore. Shumica do të zgjedhin të regjistrohen në fakultet, në vend ose jashtë vendit, ndërsa shpresoj se e gjithë marrja e njohurisë do të aplikohet për zhvillimin e atdheut dhe sigurimin e ardhmërisë më të mirë për veten dhe brezat e ardhshëm.

Brezat e tanishëm të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, institucionet e sistemit, të gjithë së bashku kemi treguar se arsimi mund të rrjedhë edhe në një mënyrë tjetër që nuk jemi mësuar më parë, ndërsa ishim të lodhur për shkak të pandemisë. Sidoqoftë, mësimi në klasë nuk ka alternativë më të mirë dhe bëjmë gjithçka për atë të ndodh nga shtatori. Por përgjegjësia për atë të ndodhë është mbi të gjithë, secili individ duhet të kujdeset për vetveten dhe mbrojtjen dhe shëndetin publik. Kështu do ta mundim pandeminë dhe do t’i kthejmë nxënësit atje ku i përkasin.

Në ndërkohë, ju uroj shumë fat të gjithë nxënësve në arsimin e mëtutjeshëm. Mos harroni – të mësuarit është gjëja më e lehtë në jetë. Sfidat e mëdha vijnë pastaj, dhe ju duhet të jeni të përgatitur mirë për t’u marrë me ato! Prandaj dëgjoni mësimdhënësit, lexoni materialin që duhet të përvetësohet, lexoni literaturë shtesë, hulumtoni, analizoni, jini kritik dhe të disponueshëm investoni në krijimtarinë dhe inovacionin tuaj. Mbështetja nga shteti nuk do të mungojë, është e rëndësishme të tregoni potencial dhe ai do të jetë i shënuara dhe i mbështetur.

Nga pozicioni i Ministres së Arsimit dhe Shkencës, mund të premtoj edhe më tej angazhimin maksimal për arsim më të mirë dhe për ndërtimin e sistemi arsimor më cilësor dhe më konkurrues në periudhën para nesh. Kjo është dëshirë e shumë gjeneratave të mëparshme të nxënësve dhe mësimdhënësve dhe jo vetëm qëllimi im, por edhe qëllimi i qeverisë aktuale. Kemi plan dhe ai tashmë po realizohet në faza, kemi vullnet, kemi mbështetje të gjerë dhe kemi mjetet për ta arritur atë. Afati optimal është 5 deri në 6 vjet nga tani.

Të jemi mire dhe shëndosh dhe të jemi dëshmitarë të sukseseve që do të jenë fryt i asaj që tani së bashku e punojmë!