Carovska në takim me përfaqësues të ASHAM-it: Reformat janë të nevojshme nëse dëshirojmë rezultate më të mira

vull

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe anëtarët e grupit punues sot i vazhdojnë debatet për reformat e propozuara në arsimin fillor me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (ASHAM). Në takimin morën pjesë akademikë nga Departamenti i Shkencave Sociale, Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska, Zëvendësministri Arafat Shabani si dhe anëtarët të cilët punuan për zhvillimin e konceptit dhe përfaqësues të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit. Konsultimet për konceptin do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme me grupe të ndryshme të palëve të interesuara.

 

Temat kryesore u ngritën në diskutim, ndërsa janë edhe më të numëruara midis vërejtjeve të arritura në MASH-in, janë dinamika me të cilën do të zbatohen reformat si dhe trajnimet që u vijojnë  mësimdhënësve.
“E kemi procesin më transparent deri më tani. Me rëndësi të madhe është edhe mendimi i akademikëve që vijnë mu për këtë nga Departamenti i Shkencave Shoqërore për integrimin e parashikuar të lëndëve për të mësuarit më efikas që duhet t’i përmirësojë rezultatet. “Kemi marrë shumë komente konstruktive, veçanërisht nga mësimdhënësit nga praktika në periudhën e kaluarën, por edhe nga palët e tjera të interesuara që do të merren parasysh,” tha Carovska.

 

Ministrja theksoi se rezultatet e deri më tani nga testimet ndërkombëtare dhe vendase tregojnë analfabetizëm funksional tek nxënësit.

“Të gjitha raportet dhe analizat ndërkombëtare dhe vendase drejtojnë  se janë të nevojshme reformat me të cilën modeli ynë arsimor do të përshtatet me atë të vendeve me sisteme moderne të arsimit. Kjo tregon se kemi nevojë për reforma urgjente në arsimin fillor, nëse me të vërtetë kujdesemi për gjeneratat e ardhshme dhe duam të kapim një hap me botën moderne. “Fëmijëve tanë u nevojitet arsim cilësor i cili t’i sjellë ata në majë,” theksoi Carovska në takim.

Pas mbajtjes së koncepti, plani është ai të zbatohet gradualisht në periudhë prej 6 vitesh, duke filluar në klasën e parë dhe të katërt të vitit të ardhshëm shkollor. Për zbatimin e suksesshëm të të gjithë procesit MASH-i, dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit detyrohen se reforma do ta presin të përgatitur dhe do të bëhet maksimumi mësimdhënësit ta kalojnë trajnimin e nevojshëm.

Reforma në arsimin fillor është pjesë e Strategjisë së MASH-it për periudhën 2018-2025, është e parashikuar me Ligjin për Arsimin Fillor dhe është pjesë e programit qeveritar. Në përpunimin e saj ishin të përfshirë profesorë universitarë, mësimdhënës, ndërsa janë marrë parasysh edhe qëndrimet e prindërve dhe nxënësve.

Next Post

Filloi me punë Grupi konsultativ për reforma në sistemin e përkujdesjes dhe edukimit parashkollor të fëmijëve

Grupi Punues Konsultativ, i formuar për të monitoruar procesin dhe për të bërë propozime për përmirësimin e aksesit në shërbime cilësore për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, veçanërisht për fëmijët nga mjediset e rrezikuara sociale, mbajti takimin e tij të parë, që u zhvillua online për shkak të parandalimit dhe […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: