Edhe një Hafize në Myftininë e Tetovës

vull
Jehona Abdullah Adili e lindur më 26.04.2000, hifzin e ka filluar më 17.06.2015, ndërsa e ka përfunduar më 22.10.2020, te Muhafizi Mahmud ef. Asllani.
Hafizja e re provimin e hifzit e mbrojti para komisionit profesional të Myftinisë së Tetovës, i përbërë nga:
1) Hfz. Abdurahim ef. Murati – kryetar,
2) Hfz. Shafi ef. Ajdini – anëtarë,
3) Hfz. Havzi ef. Ramadani – anëtarë.
Next Post

  Komuna si qelizë themelore e zhvillimit ekonomik, në indin shtetëror

Zhvillimi ekonomik i komunës, hovin e zhvillimit, e merr  në oborrin  e sektorit afarist privat, me karakter  domethënës në punësimin e qytetarëve,zbutjen e papunësisë dhe ngritjen e zhvillimit ekonomik të komunës, si dhe përmirësimin e standardit jetësor. Pushteti lokal si dora e parë e pushtetit qendrorë. Ose si katalizator që […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: