Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Fillon ndërtimi i kanalizimit fekal për Tearcën

1 min read

Në Tearcë sot u takuan kryetari Isen Asani, Ministri i ambientit dhe planifikimit hapsinor Z. Naser Nuredini , zëvendes Ministri i drejtesisë Z. Agim Nuhiu , si dhe drejtori i ISHP-së Z.Shaban Memeti. Ky takim kishte të bëjë me fillimin e ndërtimit të kanalizimit fekal.

Sot me datë 26.07.2021 në Komunën e Tearcës për vizitë pune ishte Ministri i ambientit dhe planifikimit hapsinor Z. Naser Nuredini , zëvendes Ministri i drejtesisë Z. Agim Nuhiu , si dhe drejtori i ISHP-së Z.Shaban Memeti.

Në këtë takim u njoftua për fillimin e aktiviteteve për ndërtimin e kanalizimit fekal ne f.Tearcë si dhe Kryetari Isen Asani e felemenderoi Ministrin Naser Nuredini dhe pushtetin qendror që i dha mbeshtetje fillimit te ndërtimit të kanalizimit në f.Tearcë.