Next Post

Qeveria: Deputetët e opozitës të ndalojnë bllokimin e Kuvendit, për shkak të tyre qytetarët nuk mund të marrin ndihmë shtetërore për krizën KOVID

Qeveria e Republiëks së Maqedonisë së Veriut u bëri thirrje deputetëve të cilët po e bllokojnë punën e Kuvendit që të tërhiqen nga ajo mënyrë destruktive e veprimit, sepse me atë i sjellin dëme serioze qytetarëve dhe shtetit. Janë bllokuar disa nga masat nga pakoja e katërt dhe e pestë […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: