Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Kasami inspekton punimet në rrugën “Bllagoja Toska”

1 min read

Kumtesë nga Komuna e Tetovës:


Në “Bllagoja Toska”, në bulevardin e shumëpremtuar, në aortën e qytetit tonë, për të inspektuar ecurinë e punimeve. Kanalizimi fekal dhe atmosferik i përfunduar si dhe rrjeti i ri i ujësjellësit jep shpresë për përfundimin e punimeve dhe lëshimin në shfrytëzim të së njejtës. Ky angazhim do ta lirojë në masë të madhe komunikacionin e rënduar në qytetin tonë.
Ky ishte zotimi jonë. Bulevard i denjë e me standarte evropiane për qytetarët tanë. Kjo nuk përfundon me kaq. Vazhdojmë pa pushim në rikonstruimin e tërë infrastrukturës së qytetit tonë.