Kuvendi do të vazhdoj seancën e 50-të

vull

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të vazhdoj seancën e 50-të në të cilën duhet të vazhdoj debatin pas Propozimit të llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.

Në rend dite të seancës dhe ndryshimet dhe plotësimet të ligjeve për = lëndë të para minerale, për Inspektorati shtetëror i tregut, për ndërmarrjet publike, për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Deputetët do të debatojnë edhe pas raportit vjetor për punën e Agjencisë për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional në vitin 2020, për raportet financiare të këtij Agjencioni, për Raportin për realizimin e programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për aviacion ajror për vitit 2020. Raporti vjetor për punën e Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimit për vitin 2020 dhe  raporte  financiare  të kësaj Agjencisë, si dhe, siç theksohet Raporti vjetor për gjendjen dhe lëvizjen e tregut të sigurisë në Maqedoni në vitin 2020.

Next Post

Lëvizja BESA: Vërtetohen vlerësimet tona se kjo Qeveri nuk ka kapacitet për të udhëhequr me shtetin!

Pas paraqitjes të fundit ku përmes analizës të parametrave ekonomik propozuam një sërë masash për zbutje të krizës ekonomike, Qeveria aktuale së paku pjesërisht dëgjoi propozimet tona por edhe njëherë u dëshmua vlerësimi jonë se kjo Qeveri nuk ka as dije as ide se si të udhëheqë me shtetin. Këtë […]

Subscribe US Now