Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Lajmërim për varrimin e Mulla Mahmut ef. Asllanit

1 min read
Lajmërohen të gjithë besimtarët se:
– Duaja për merhumin, mulla Mahmud efendiun, do të bëhet nesër (22.06.2021) në ora 16:00 te shtëpia e tij,
– Namazi i xhenazës do të falet pas namazit të Iqindisë në xhaminë e Pashës,
– Varrimi i merhumit do të bëhet te varrezat e qytetit.
Allahu Fuqiplotē merhumit varrin ia bëftê një bahçe xhenneti!