Lëvizja Ilirida: Kreditë e jashtme,nuk përdoren për donacione                      

vull

Kreditë e jashtme,nuk përdoren pë donacione

Intervenimi i tre pakove,të qeverisë në përkrahjen e ekonomisë, për tejkalimin e stagnimit ekonomik,gjatë periudhës së pandemisë,nuk e dhanë efektin e pritur nga ana e qeverisë.

Këto pako,më shumë kishin propagandë populiste,dhe përfitimin e votuesve në prag të zgjedhjeve.

Nga mediumet kuptojmë se bëhet pregatitje për pakon e katërt.Por edhe nga vetë premieri ndëgjojmë mënyrat dhe metodat se si do u ndahen mjete financiare,për konsumin e prodhimeve vendore. Këtë propagandë për blej vendore,e ka trashëgua nga premieri në ikje z.Gruevski,që në atë kohë ,kjo prapagandë u kritikua nga U.E-ja, si parim  antiliberalizimit të ekonomisë së lirë të tregut evropian.

Për mjetet financiare të cilat do shpërndahen,do duhet patjetër rebalanc i buxhetit.

Burimi i mjeteve fananciare për ndarje,nuk është transparent se prej cilit burim do tërhiqen mjetet,nga fondet rezervë,nga akumulimi,apo nga rezervat devizore. Më e dhimbshme do të jetë,nëse këto mjete finaciare sigurohen nga kreditë, e institucioneve financiare  të jashtme.Me kë veprim do të ritet borxhi publik,dhe do të ngarkohet ekonomia e vendit në më nyrë,indirekte do të zvoglohet,fuqia ekonomike e vendit dhe do ulet parametri i zhvillimit ekonomik,nën 4% siç e parasheh qeveria.

Sektori ekonomik i Lëvizjes Ilirida,mendon se me këto forma ndarje të mjeteve financiare nuk,kontribohet në progresin ekonomik,por pëkundrazi pengohet progresi ekonomik,pasi që fabrikat,agjencitë ndërmjetsuese, berza, turizmi,hoteleria,transportuesit ,konsaltingjet edhe shumë subjekte ekonomike fitimprurëse të cilat e mbushin arkën shtetrore ngelin jashtë veprimit ekonomik.

Qeveria është dashur që të hartojë plan operativ që subjektet e përmendura të përkrahen direkt me mjete financiare,që të vihen në funksion veprimi,këta subjekte,që të prodhojnë rezultat pozitiv financiar.

Me vazhdimin e funksionimit të këtye subjekteve indirekt do përmirësohet mirqenja sociale e puntorëve të cilët ngelën pa punë, se me donacione nuk munden të mbijetojnë vazhdimisht puntorët,qytetarët.

Qeverisë i ofrojmë plan operativ të sigurtë për dalje nga kriza e shkaktuar nga pandemia. Programin  e kemi të gatshë,për menaxhimin e krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia,suksesi i garantuar.

Next Post

Lëvizja Ilirida: Kreditë e jashtme,nuk përdoren për donacione                      

Me  ftesë të Ministrit shtetëror për Evropë të Republikës Federale të Gjermanisë, Mihael Rot, Zëvendëskryetari I Qeverisë për Cështje Evropiane , Nikolla Dimitrov, më 30 shtator dhe me 1 tetor do të qëndroj në vizitë pune në Berlin. Kjo është vizita e pare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: