Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Makpetrol: Jemi duke menduar seriozisht të ndalojmë shitjen e derivateve, humbjet janë të mëdha

2 min read

Vendimi i Komisionit Rregullativ për uljen e marzhit tregtar për derivatet nga 4,5 në tre denarë, gjegjësisht për 33 për qind, vendosi marzhin historikisht më të ulët për tregtarët dhe krijoi kushte jotregtare që do të sjellin krizë me furnizimin me naftë dhe derivatet e naftës. thonë nga Makpetrol.

Kompania shtoi se, duke pasur parasysh lidhjen e ngushtë midis shpërndarjes së rregullt të karburantit dhe funksionimit normal të shoqërisë, ekzistonte një “rrezik serioz i një bllokimi të plotë të ekonomisë, jo vetëm në afat të shkurtër, por edhe në atë afatgjatë”. Makpetrol paralajmëron se një ulje e tillë e marzhit mund t’i detyrojë disa tregtarë të ndalojnë shitjen e karburanteve dhe se ky opsion është “menduar seriozisht” në kompaninë më të madhe të naftës.

“Masat e tilla që Komisioni Rregullativ për Shërbimet e Energjisë dhe Ujit të RSM-së dhe institucionet e tjera i merr pa asnjë konsultim me tregtarët, në këtë rast me naftën dhe derivatet e naftës, janë të papërshtatshme me krizën globale, e cila posaçërisht prek kompanitë që merren. me furnizim me karburant. Ky sektor ka operuar me humbje javët e fundit për shkak të metodologjisë joadekuate të llogaritjes, e cila çon në çmime blerjeje më të larta se çmimi ekzistues me pakicë. Me uljen e mëtejshme të marzheve, humbjet do të jenë të mëdha. Theksojmë se kjo mund të detyrojë disa tregtarë të ndalojnë shitjen e derivateve dhe ky është një opsion që Makpetrol po e shqyrton seriozisht”, thonë nga kompania e naftës.

Sipas Makpetrol, kompanitë që furnizojnë me naftë dhe derivate të naftës “nuk mund të mbajnë barrën e mbajtjes artificiale të çmimeve të ulëta të karburanteve, si kategori sociale”.

“Është detyrim i shtetit dhe i të gjitha masave që ka në dispozicion, por jo në kurriz të logjikës së tregut dhe kompanive private. “Kjo masë populiste është e paqëndrueshme dhe mund të krijojë panik shtesë tek qytetarët, rritje të kërkesës dhe mungesë të derivateve”, thuhet në njoftimin e Makpetrol.