Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

MASH: Prej muajit të ardhëm rritje e pagave e të punësuarve në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë

2 min read

Vitin e kaluar pagat e të punësuarve në sektorin e arsimit në shtator janë rritur me 5 për qind, ndërsa faza tjetër, pra rritja tjetër, është paraparë muajin e ardhshëm, me punonjësit në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës në lidhje me konferencën për shtyp të Sindikatës së Pavarur të Arsimit dhe Shkencës.

Siç tha MASH në njoftim, ata mbështesin kërkesat e sindikatës për avancimin e të drejtave të punonjësve në arsim dhe, siç thonë ata, kjo është një përparësi kryesore për të cilën ata tashmë kanë hartuar një plan.

“Bëhet fjalë për një plan realist dhe i realizueshëm që është hartuar sipas mundësive të buxhetit. Plani, gjegjësisht masat e parashikuara u janë paraqitur organizatave sindikale para zbatimit të tyre, për të cilat organizatat sindikale theksuan qëndrimin pozitiv dhe kërkesën për këtë prirje pozitive, pra angazhimin për kushte më të mira pune dhe mundësi për të vazhduar në të ardhmen, gjë që natyrisht është e pranuar dhe e zbatuar nga institucionet e sistemit”, thonë nga Ministria.

Ata informojnë se vazhdimisht realizohet procesi i transformimit të marrëdhënies së punës nga provizor në definitiv në pajtim me me kërkesat e paraqitura nga vetëqeverisja lokale dhe është investuar në përmirësimin e infrastrukturës arsimore, në mënyrë që të sigurojë kushte më të mira për procesin arsimor të nxënësve, por edhe për të përmirësuar kushtet e punës për mësuesit.

“Tashmë është miratuar një ligj plotësisht i ri për arsimin fillor që ofron më shumë të drejta dhe mundësi për studentët dhe mësuesit, si dhe një ligj për mësuesit dhe bashkëpunëtorët në arsimin fillor dhe të mesëm, i cili për herë të parë u mundëson atyre të përparojnë në tituj dhe të fitojnë të ardhura më të larta personale”, thuhet në njoftim.

Lidhur me mungesën e stafit në fushat e matematikës, kimisë dhe fizikës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se ata e kanë detektuar situatën dhe për këtë qëllim tashmë disa vjet ndahen bursa me vlerë prej 18,000 denarësh në muaj për studentët që do të regjistrohen në këto programe studimore të këtyre fushave, për të siguruar stafin i cili më pas do të transferojë njohuritë te nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme.