Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Me një investim prej 7.2 milion denarë, bëjmë zgjërimin objektit të shkollës së mesme ekonomike në Tetovë

1 min read

4 mësojtore të reja dhe 1 amfiteatër modern që do të rrisin kapacitetet ekzistuese të kësaj shkolle, por njëkohësisht do të përmirësojnë edhe cilësinë e procesit edukativo-arsimor në këtë institucion shkollor.