Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Merko pastroi deponinë në f.Llabunishtë

1 min read

Gjatë fundjavës që kaloi, Kryetari Merko morri masa për eliminim e një ndër rreziqeve më të mëdha në f. Llabunishtë, gjegjësisht u pastrua deponia e cila gjatë kohë paraqiste faktor ndotës për këtë fshat.

Lusim të gjithë banorët e Komunës së Strugës të tregoen më të kujdesshëm dhe të mos hedhin mbeturina kudo, si dhe ti paraqesin parregullsit e tilla.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës