Milevski: Në periudhën e ardhshme të programimit IPA ne do të implementojmë projekte të përbashkëta për të përmirësuar ekonominë, turizmin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

vull

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski në Shqipëri pati një takim me Zef Mazi, Shefin e Ekipit Negociator të Integrimit në BE dhe Koordinatorin Kombëtar të IPA-s, si dhe me Zëvendës Ministrin e Evropës dhe Punëve të Jashtme, Sokol Dedja. Milevski dhe Mazi diskutuan mbi përparësitë në Programin e ri për bashkëpunimin ndërkufitar midis Maqedonisë Veriore dhe Shqipërisë, brenda periudhës së programimit IPA III 2021-2027, si dhe përvojat nga implementimi i IPA II deri më tani. Tema ishte projektet e mundshme strategjike që do të financoheshin me fonde nga fondet e para-anëtarësimit të Bashkimit Evropian, të destinuara për bashkëpunim ndërkufitar, në periudhën e ardhshme të programimit deri në 2027.

Ne ramë dakord për prioritetet që në programin IPA III në të ardhmen do të përqendrohemi në dy tema kryesore: ekonomia dhe turizmi së bashku me trashëgiminë kulturore, dhe si rezervë dhe prioritet shtesë do të jetë ndërtimi i kapaciteteve të komunave, shpjegoi Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski. .

Sipas Milevskit, të dy palët ranë dakord që gjysma e fondeve të përdoren për të financuar dy projekte strategjike, me 50 përqind të tjerë për të financuar projekte më të vogla për të forcuar kapacitetin e komunave, si dhe ekologjinë dhe turizmin.

– Takimi ishte i suksesshëm, të dy palët janë të kënaqur, ne gjetëm një gjuhë të përbashkët, dhe në të ardhmen të dy vendet duhet të zhvillohen sepse të dy vendet duan të marrin një datë për negociata dhe të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, shtoi Milevski.

Next Post

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E GRANTIT PËR ZGJERIMIN E KOPSHTIT “LULET” NË GOSTIVAR, ZGJEROHET KAPACITETI PËR 100 FËMIJË

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe ministrja e punës dhe politikës sociale, Jagoda Shahpaska, sot nënshkruan Marrëveshje granti në përputhje me projektin për ndërtimin objekteve të reja, mbindërtim ose adaptim të objekteve ekzistuese për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollorë në komuna. Marrëveshja e grantit me […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: