Ministri Ismaili në fillimin e ndërtimit të Shtëpisë së Kulturës në Bogovinë

vull

Ministri i Kulturës, Hysni Ismaili, mori pjesë në fillimin e ndërtimit tëShtëpisë së Kulturës në Komunën e Bogovinës, investim i mbështetur ngaMinistria e Kulturës me 25,000,000.00 denarë.

Objekti mbështetet me Programin eQeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për shfrytëzimin e mjeteve për dotacionet kapitale për njësitë e vetëqeverisjeslokale në fushën e kulturës për vitin 2019.

Mjetet financiare janë të dedikuarapër realizimin e projektit të investimit për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturësnë Komunën e Bogovinës për punimet në tokë, punimet për armimin e betonit dhe punimet e izolimit, në pajtim meProjektin Themelor të përpiluar nga Idea Grup nga Tetova.

„Kjo Shtëpi eKulturës që sot fillojmë ta ndërtojmë, jam i bindur se do të bëhet një vendqendror në Bogovinë ku të gjithë njerëzit krijues nga rajoni do të kenëmundësinë për t’i realizuar potencialet e tyre dhe kështu të kontribuojnë nëuljen e dallimeve midis qytetit dhe vetëqeverisjes lokale”, tha ministri Ismaili në kuadër të evenimentit.

Next Post

BESA e Strugës porosi Arben Labënishtit: Kur haxhi laviri flet për besnikëri

LETËR E HAPUR Deri te: – Doktor-(Haxhi-Laviri) Arben Llabënishti -Opinioni i gjërë dhe mediume Përpjekjet e tua qyqare dhe hileqare për të na baltosur,kur NE gjithë këtë kohë, edhe pse të demtuar heshtëm(gati se dy vite) janë përtej njerëzilëkut të rrejshem të cilin mundoheni ta shfaqni, kur më në fund […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: