Ministri Shaqiri merr pjesë në eventin ‘Dialogjet për agjendën digjitale’ diskutohen sfidat mbi digjitalizimin tek ne

Blerand Rexhepi

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, mori pjesë në evenimentin “online” – ,,Dialogjet për Agjendën Digjitale”, organizuar nga Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis. Në këtë eveniment, u diskutua rreth përfitimeve dhe sfidave nga implementimi i Agjendës digjitale në vendin tonë.

Në fjalimin e tij, ministri Shaqiri, iu referua aktiviteteve të deritanishme, të cilat MSHIA-ja i ka realizuar në këtë drejtim, si dhe planet të cilat do të realizohen në të ardhmen. Më tej, vuri në pah qëllimet të cilat duhet të realizohen, në koordinim me institucionet e tjera dhe me Qeverinë, siç janë:

– Themelimi i institucionit qendror për koordinim dhe implementim të procesit të digjitalizimit në shoqëri, por edhe të mbështetjes së plotë të TI-së për institucionet shtetërore;

– Sigurimi i zgjidhjes së sistemit adekuat për komunikim të plotë elektronik në suaza të institucioneve dhe ndërmjet tyre;

– Deri në fund të vitit 2021, të mundësohet që më së paku 30% e organeve të administratës shtetërore të kenë vendosur sistemin elektronik për automatizim të procedurave administrative, ndërsa deri në fund të vitit 2021, sistemi të jetë i vendosur në të gjitha organet e administratës shtetërore;

– Implementim i plotë i marrëveshjes me kompaninë botërore “Mastercard” për zhvillim dhe aplikim të çertifikatave inovative digjitale dhe realizim për konfirmim të identitetit;

– Të vazhdohet me hapjen e qendrave ,,Një pikë shërbimi”, në të gjitha qytetet e vendit;

– Përgatitja e Studimit të fizibilitetit për ndërtimin e rrjetit optik kombëtar transportues, deri në fund të vitit 2020-të; dhe

– Deri në fund të vitit 2023, sigurim i mbulimit të plotë të më së paku një qyteti me sinjalin 5G, ndërsa deri në fund të mandatit, mbulim prej 70% në korridorret kyçe dhe në rrjetin rrugor në vend.

Sa i takon synimeve, ministri Shaqiri bëri të ditur dhe: Vazhdimin e implementimit të strategjive ekzistuese për Sigurinë kibernetike, si dhe Reformën e administratës publike, ku komponenta e katërt është e lidhur me digjitalizimin, pastaj Strategjinë e të dhënave të hapura, e cila do të vendosë qëllime të sakta dhe madhore për transparencë të të gjitha institucioneve dhe personave të tyre kryesues, si dhe finalizimin e Strategjisë Nacionale të TIK-ut, dhe së shpejti implementimin e saj, në koordinim me institucionet relevante.

Në përmbylljen e fjalimit, ministri theksoi edhe avancimin e Aftësive digjitale të popullatës në tërësi me ndihmën e organizatave joqeveritare.

Next Post

Manifestimi i Mevludit të Pejgamberit (a.s), në Xhaminë e fshtait Miletinë.

Me rastin Mevludit të Pejgamberit a.s, më 28.10.2019 (e mërkurë), BFI – Myftinia e Tetovës pas namazit të akshamit, organizoi manifestim fetar në Xhaminë e fshatit Miletinë nën udhëheqjen e Referentit për kulturë Dr. Husein ef. Rizai. Në këtë manifestim, të cilin e moderoi Mr. Xhemil ef. Sadiki morën pjesë: […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: