Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

vull

Në bazë të nenit 33 paragrafi (2) të Ligjit për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë në shkollat ​​fillore dhe të mesme (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” Nr. 161/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon

Ndryshim të THIRRJES PUBLIKE drejtuar mësimdhënësve në shkollat fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor

1. Në Thirrjen Publike drejtuar mësimdhënësve në shkollat ​​fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në titullin mësimdhënës-mentor, të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në pikën 9. fjalët “10 Shkurt” ndryshohen me fjalët “12 Shkurt”.

Next Post

Fundi i "Champions League" siç e njohim ne: Grupet shfuqizohen, propozohet "modeli zviceran", vetëm për të kënaqur të pasurit

“Sky Sports” anglez shkruan se në takimin e EUFA me 55 federata kombëtare, u prezantua një propozim për përbërjen e ardhshme të Champions League. Nëse një propozim i tillë miratohet, ai do të hynte në fuqi në vitin 2024 dhe UEFA shpreson që ndryshimet të bëjnë që klubet më të […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: