Në komunën e Zhelinës u mbajtë seanca e Keshillit për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut

vull
Në komunën e Zhelinës u mbajtë seanca e Keshillit për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut, ku u miratua edhe Propozim-Vendimi që e autorizon këtë qendër të vendos formën e bashkëpunimit ndërkomunal për njësi rajonale në dhënien e lejeve dhe kryerje të mbikëqyrjes inspektuese në fushën e ambientit jetësor, për rajonin e Pollogut.
Një temë tjetër që është diskutuar në këtë takim ka të bëjë me mbetjet inerte në rajonin e Pollogut.
Në anën tjetër zëvendës komandanti i NJTKZ, Avni Ameti pasi bëri prezantimin e kësaj njësie diskutoi edhe mundësinë që të bëhet disperzimi i kësaj njësie në komunat rurale për të rritur kështu efikasitetin gjatë kohës së intervenimeve të ndryshme.

Next Post

Kandidati për kryetar dege të BDI-së, Ahmeti, takoi anëtarët e BDI-së (FOTO)

Kandidati për kryetarë degën e BDI-së, Tetovë, Faton Ahmeti këtë javë ka shfrytëzuar që të takohet me të gjithë anëtarët e BDI-së në cdo lagje të qytetit me çka para tyre ka ndarë platformën e tij duke elaboruar në tërësi. KohaNews sjell një pjesë të fotografive nga takimet dhe nga […]

Subscribe US Now