Ne si PDSH dëshirojmë t’i besojmë Frymzimit por vendimi final u takon organeve të drejtësisë

vull

Reagim i PDSH

Shkarkimi i tij është bërë në bazë të inspektimeve ku janë konstatuar parregullësi dhe papërgjegjësi në menaxhim, shkelje të Ligjit për Kulturë dhe Ligjit për Biblioteka.

Në këtë drejtim verdiktin përfundimtar e japin organet e drejtësisë për keqpërdorim dhe punë joligjore gjatë menaxhimit të Bibliotekës Universitare në Shkup.

Partia Demokratike Shqiptare asnjëherë dhe në asnjë formë nuk do të ndërhyjë në situata kur fjala dhe vendimi i takon drejtësisë.

Next Post

AlternAtivA- Dega Tetovë: Mali Sharr është shndërruar në deponi

Edhe pse Mali Sharr, ku bën pjesë edhe Kodra e Diellit, u shpall park nacional për shkak të ruajtjes së florës dhe faunës, i njëjti aspak nuk mirëmbahet. AlternAtivA – Dega Tetovë kërkon nga organet kompetente, në këtë rast nga NKP “Tetova” që urgjentisht t’i pastrojë kontenierët e vendosur në […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: