Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Njoftim,për panairin “PRISHTINA 2021”

1 min read

Në  Prishtinë u nënshkrua  marrëveshja ,ndërmjet Odës ekonomike të R.Kosovës dhe Institutit për zhvillim ekonomik të Tetovës. Për bashkorganizimin e panairit të përgjithshëm mbarkombtar,dhe të prodhimeve bujqsore  PRISHTINA 2021.

Piksynimi i përbashkët është,përkrahja dhe zhvillimi i komuniteteve të bizneseve,krijimi i një ambienti të volitshëm ekonomik.Kushtet për tu aritë kembim tregtar janë në favor pë dy vendet,ngase afërsia gjeografike nuk kërkon shpenzime transporti,po ashtu edhe komunikimi i lehtë.

Po ashtu edhe barierat doganore janë me lehtësime,qarkullim i mallrave me origjinën e RMV-së,janë pa doganë.

Kompanitë e RMV do të kenë në shtande ,dhe reklamimim të përbashkët.

Paraqitje për panair bëhet te Instituti për zhvillim ekonomik-Tetovë