Nxisim investimet në sektorin e IT-së

vull

Tatimi mbi të ardhurat personale për industrinë e IT-së do të ulet në 0% deri në vitin 2023. Ky është një nga prioritetet e programit Qeveritar.

 

Industria e IT-së është sektori me rritjen më të shpejtë në ekonominë e vendit dhe luan rol të rëndësishëm në ekonomi si ofrues i vendeve të punës dhe gjenerator i eksportit.

 

Qëllimi i Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratës dhe Qeverisë së RMV-së është që të krijojnë lehtësira dhe të stimulojnë investime të reja në sektorin e IT-së.

 

Një nga këto stimulues është edhe ulja e tatimit mbi të ardhurat personale për industrinë e IT-së.

 

Kjo përkthehet në të ardhura më të larta për të punësuarit në këtë sektor.

 

 

Next Post

Mbi 1 milionë euro të tjera nga sot Komuna e Çairit i ka siguruar për rikonstruimin e infrastrukturës nëntokësore

Mbi 1 milionë euro të tjera nga sot Komuna e Çairit i ka siguruar për rikonstruimin e infrastrukturës nëntokësore në më shumë rrugë të Lagjes Seravë. Rikonstruimi do të zhvillohet në dy segmente – rikonstruim të rrjetit ekzistues të ujësjellësit dhe rikonstruim të kanalizimit dhe ujërave të zeza. Mjetet janë […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: