Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

OH “Kalliri i Mirësisë” dhe Komuna e Studeniçanit bënë shpërndarjen e pakove ushqimore nga projekti i Ramazanit me moton “Muaji i solidaritetit dhë mëshirës”.

1 min read

Gjatë ditës u realizua shpërndarja e 250 pakove ushqimore për familjet me kushte të rënda ekonomike dhe familje me fëmijë jetim, që jetojnë në teritorin e Komunës së Studeniçanit.
Këto pako u shpërndanë në bashkëpunim me Komunën e Studeniçanit, ku pjesmarës ishin kryetari i Komunës z. Azem Sadiku dhe kryetari i sapo zgjedhur OH “Kalliri i Mirësisë z.Nexhat Lika i shoqëruar nga sekretari gjeneral z.Abedin Arifi.