Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, mars 2021

vull

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit mars 2021 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2020, është 106.7.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit në sektorët: Arte, argëtim dhe rekreacion (18.3%), Informimi dhe komunikimi (12.2%) dhe Veprimtaritë e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale (12.0%).

Rritja e pagës mesatare mujore bruto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Minierat dhe guroret (industria nxjerrëse) (15.5%), Veprimtaritë e mbrojtjes shëndetësore dhe sociale (5.2%) dhe Ndërtimtaria (3.7%).

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, gjatë muajit mars 2021, është 42 097 denarë.

 

Next Post

GOSTIVARASI RESHAT AMETI ZGJIDHET “ANËTAR NDERI I BORDIT TË KOLEGJIT ILIRIA”

Piktori i njohur gostivaras, Reshat Ameti është zgjedhur “Anëtar nderi i bordit të Kolegjit Iliria”. Në njoftimin e kolegjit në fjalë thonë se kjo përzgjedhje Njoftimi është bërë nga vet kolegji në fjalë sukseseve shumëvjeçare në fushën e artit, veprimtarisë pedagogjike dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të artistit të shquar shqiptar, Reshat […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: