Për të pestën herë me radhë organizohet gara kombëtare për ide të gjelbërta

vull

Shoqata për inovacione sociale “ ARNO”, për të pestën herë me radhë organizon garwn kombëtar për ide të gjelbërta dhe inurajon qytetarët që të aplikojnë me ide innovative biznesi, të cilat nxisin zhvilllimin e ekologjisë, promovojnë përpunimin dhe prodhimin tradicional të produkteve dhe që përdorin resurse locale.

Konkursi është I hapur deri më 2 qershor , aplikimet dhe të gjityha informacionet e tjera mund ti gjeni ueb faqen tonë të re : https://zeleniidei.mk/.

 

Nesër në mesditë , e enjte ( 18 pril), në hapësirat e Dhomës Publike në Shkup, do të mbahet ngjarja promovuese në të cilën mud të marrin pjesë të gjithë aplikuesit e interesuar. Ngjarja mund të ndiqet drejtpërdrejt edhe në faqen e  ARNO-s në Facebook.

Me qëllim që të mbështesim të gjithë aplikuesit potencialë të  interesuar, sivjet për herë të parë , në bashkëpunim me Asociacionin për menaxhment konsalting MKA 2000, do të organizojmë 4 punëtori një ditore në të cilat më hollësisht do të spjegojmë mënyrën e mbushjes së formularëve, veçanërisht do të ndalemi në pjesën e përpunimit të projeksioneve financiare/planeve të biznesit.

 

Është parashikuar të mbahen edhe 2 punërti në Shkup, një në Manastir ( në bashkëpunim me Slou Food- Manastir), një në Koçan (në bashkëpunim me zyrën rajonale të Programit për mbrojtjen e natyrës në Maqedoni 2). Risi këtë vit është formulari për financat dhe ne duam të fokusohemi në ngritjen e kapaciteteve për projektim fianciar, sepse kemi adrhu në konkluzion se edhe në nivel lokal duhe të ndërtohet më shumë kultura e ndërmarrësisë dhe njohuritë rreth saj. Paralelisht punojmë edhe në ngritjen e  vetëdijes për ekonominë e gjelbërt , çfarë është ekologjikisht e pranueshme e çfarë jo, kur flitet për biznes”, – deklaroi Irina Janevska nga ARNO.

 

Më shumë informata mud të merrni në nr: 077/855 – 832 ose në  e-mail arno.mkd@gmail.com. Nëse jeni të interesuar për intervista, ftesë në ndonjë nga emisionet tuaja ose për mbulim mediatik, ju lutemi të  na kontaktoni.

 

 

 

„Filantropia përmes ideve të gjelbërt” është knkurs vjetor në mbështetje të ideve të vogla, locale apo të mëdha të biznesit të qëndrueshëm , në vendet e Ballkanit Perendimor : në vendin tonë, Shqipëri, Kosovë, Malin e Zi, Bosnjë hercegovinë, Serbi dhe që nga ky vit edhe në Greqi. Çdo vit nga tre përfaqësues nga seicili prej këtyre vendeve, garojë në garat rajonale. Katër përfaqësues të cilët do të fitojnë në garat rajonale, fitojnë nga 10 mijë dollar për realizimin e ideve në vendet nga kanë ardhur.

 

Deri më sot, në vendin tonë janë investuar 40 000 dollarë për 4 fitues nga Maqedonia në garat rajonale: Kooperativa për  konsumatorë organikë “ Toka jonë e bukur”, firma për riparimin dhe ripërdorimin e mobiljeve të vjetra “SPIN”, Eko magjistari Kristian Shopov dhe projekti Start Up “ Ushqim për të gjithë “.

 

 

Next Post

Ndalimi i dhunës në familje

Kur e kemi fjalën për dhunën, sot shumë familje po përballen me këtë problem gati se në çdo vend të Botës. Kur e kemi fjalën për dhunën, dhuna në familje nënkupton sjelljen e padëshiruar, qoftë aktuale apo menyrën kërcënënuese nga një person drejt një anëtari të familjes që shkakton ai […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: