Prej sot mund të aplikoni për racion të subvencionuar ata studentë të cilët deri më tani nuk e kanë realizuar këtë të drejtë

vull

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës informon se prej sot deri më 31 janar, përsëri është e mundshme për të aplikuar për realizimin e së drejtës të racionit të subvencionuar për student  për ata  që i plotësojnë kushtet në pajtim me Ligjin për racionin  e subvencionuar për student, por që nuk kanë arritur të paraqiten dhe/ ose ta realizojnë këtë të drejtë deri tani. Kjo mundësi është e disponueshme çdo muaj dhe atë nga data 20 deri më datën 30, gjegjësisht më datën 31 janar.

Aplikimi për racion të subvencionuar të studentëve është i digjitalizuar, përkatësisht zbatohet ekskluzivisht në mënyrë  elektronike përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ dhe shumë thjesht, duke i bashkangjitur vetëm dy dokumente – fletëparaqitjen dhe deklaratën për saktësinë e të dhënave dhe shënohen të dhënat e llogarisë personale të transaksionit.

Racioni i subvencionuar i studentëve është zgjidhje sistematike e rregulluar me ligj, me të cilën të rinjve ndjeshëm iu lehtësohet jeta gjatë studimeve, përkatësisht marrin 2400 denarë për 9 muaj të vitit, mjete të dedikuara për blerjen e racioneve të shëndetshme. Të drejtë për këtë mbështetje financiare kanë të gjithë studentët e rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike në institucionet e arsimit të lartë shtetëror dhe privat, të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilët nuk janë në marrëdhënie pune të rregullt,  nuk janë të regjistruar si fermerë individualë dhe nuk kanë të ardhura mujore pas çfarëdo lloj baze më të madhe se paga minimale.

Të drejtën e racionit të subvencionuar për student deri më tani e kanë realizuar mbi 27 mijë studentë të cilëve rregullisht u transferohen mjetet në llogaritë personale të transaksioneve..

 

Next Post

ESKAPIZMI KULTUROR

Midis nesh ESKAPIZMI KULTUROR   Fjala eskapizëm rrjedh prej anglishtes (escapizm) dhe në përdorim është fjalë relativisht e re, kurse përkthehet si: ikje, të ikësh. Të ikësh nga e përditshmja, nga rrëmuja, nga akustika e lodhshme, nga tollovia, nga ndotja, ndyrësira etj. Ikjet jo gjithnjë janë logjike, të shëndetshme, të […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: