Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Propozime për ndryshime në Ligjin për pensionin dhe sigurimin e invaliditetit

1 min read

Një grup ligjvënësish në parlament kanë propozuar  ndryshime  në Ligjin për pensionin dhe sigurimin e invaliditetit. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit do të rregullojë dispozitat në lidhje me anëtarësimin në shtyllën e dytë, përcaktimin e pensioneve dhe çështje të tjera me interes për mbajtësit e politikave dhe përfituesit e pensioneve, transmeton KohaNews.

“Në Republikën e Maqedonisë së Veriut sigurimi i detyrueshëm i pensionit dhe sigurimit invaliditetit  rregullohet me Ligjin për pensionin dhe sigurimin e invaliditetit.”

Ndryshimi i propozuar harmonizon gjithashtu tekstin e ligjit me Ligjin për akcizat ”, thuhet në shpjegimin ligjor.