Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Propozimet e Aleancës për Shqiptarët rreth mbrojtjes së qytetarëve nga ngritjet enorme të derivateve të naftës!

1 min read

Këto janë propozim amandamente që u deponuan sot gjatë debatit parlamentar!
Ne propozojmë që:
Për karburantin dizell akciza të zvoglohet nga 15.5 denar në 9 denar!
Për karbuarantin benzin propozojmë që akciza të zvoglohet nga 22 denar në 15 denar!
Giithashtu, propozuam që TVSH për dy llojet e karburanteve të voglohet nga 18% në normën preferenciale prej 5%!
Me këto propozime në tregun me pakicë në rrethanat aktuale do të fitohet çmimet si vijon:
Benzin: 77 denar
Dizeli : 79,5 denar