Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Qeset e plastikës nuk do të jenë të disponueshme në lokacionet e Makpetrol nga 1 dhjetori

1 min read

Duke ndjekur trendet botërore, si dhe ndryshimet e reja në ligjin për mbetjet në vend, nga pikat e karburantit dhe të gjitha pikat e tjera të shitjes së “Makpetrol” nga 1 dhjetori nuk do të jenë më në dispozicion plastike, por vetëm qese letre.

Për të mbrojtur mjedisin dhe për të kontribuar në reduktimin e sasisë së mbetjeve të gjeneruara në baza ditore, klientët do të jenë në gjendje të përdorin paketim që është dukshëm më miqësor ndaj mjedisit.

– Ndryshimet e reja në ligjin për mbetjet lejojnë që qeset plastike me një çmim të caktuar të vazhdojnë të përdoren në pikat e shitjes, por jemi të bindur se kjo nuk është një zgjidhje e qëndrueshme afatgjatë. Për këtë qëllim, si kompani me përgjegjësi shoqërore, vendosëm që të heqim plotësisht ambalazhet e tilla në lokacionet tona, dhe blerësit do t’i kenë në dispozicion qeset e letrës, të cilat në një periudhë dukshëm më të shkurtër dekompozohen në natyrë. Si edhe më parë, ruajtja e mjedisit përmes hapave të qëndrueshëm mjedisor në të ardhmen do të jetë pjesë e rëndësishme e strategjisë së kompanisë – thonë nga “Makpetrol”.

Të dhënat e fundit të Entit të Statistikave tregojnë se në vitin 2020 në vend janë prodhuar mbi pesë mijë tonë qese dhe qese plastike, që është 65 për qind më shumë krahasuar me vitin 2010.