Qeveria ka vendosur ta vazhdojë ndalesën aktuale dhe regjimin e posaçëm për lëvizje deri më 6 prill

vull

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme të 56-të, me rekomandim të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse, vendosi ta vazhdojë masën aktuale të ndalesës dhe regjimit të posaçëm të lëvizjes së qytetarëve në të gjithë vendin, në periudhën nga ora 22:00 deri në orën 05:00, duke filluar nga sot, pra prej më 23 mars deri më 6 prill.

Next Post

Mali Sharr vëhet nën mbrojtje të përkohshme deri në miratimin e Ligjit

Ju informojmë se Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës, miratoi një VENDIM për mbrojtjen e përkohshme të pjesës së Malit Sharr për të cilën procedura për shpalljen për zonë të mbrojtur në kategorinë II – park kombëtar është në […]

Subscribe US Now

%d bloggers like this: